Intensief beheer

Ontwikkelen op Intensief Beheer

De cijfers liegen er niet om; ruim 8.000 Nederlandse bedrijven zullen de coronacrisis niet overleven. Het aantal faillissementen zal dit jaar én komend jaar 30% hoger liggen dan in 2019. Vanuit de overheid zijn diverse noodmaatregelen getroffen en worden de steunpakketten verlengd. Dit zal voor veel bedrijven echter niet voldoende zijn. Om alle zeilen bij te zetten en de schade zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat er al in een vroeg stadium met de ondernemer wordt gesproken over zijn financiële situatie. Banken zijn zich bewust van de grote impact die Intensief Beheer op de ondernemer kan hebben, daarom is het belangrijk dat hier in geïnvesteerd wordt. In onderstaand artikel bespreken we wat wij hebben gedaan op het gebied van ontwikkeling in de richting van Intensief Beheer.

Ten tijde van de eerste lockdown was het lastig om te overzien welke effecten de coronacrisis zou hebben op de economie. Wij werkten daarom meerdere scenario’s uit. Onze conclusie daarbij was dat er een capaciteitsbehoefte zou ontstaan op de afdelingen bij banken die zich bezighouden met de continuïteit van bedrijven. Deze afdelingen – Intensief Beheer, Bijzonder Beheer of Financial Restructuring & Recovery genaamd – bieden extra aandacht en begeleiding aan ondernemers bij wie er problemen met de bedrijfscontinuïteit dreigen te ontstaan. Het doel is om de ondernemer te begeleiden zodat er weer een gezond commercieel perspectief voor het bedrijf ontstaat waar dat mogelijk is. Door hier als bank tijdig op te acteren kan de ‘schade’ worden beperkt. Lukt dat niet, dan probeert de afdeling Intensief Beheer vaak een faillissement te voorkomen door een herstructurering, doorstart of verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel.

Vanuit deze gedachte zijn we in gesprek gegaan met de collega’s van Dukers & Baelemans. Uitgangspunt daarbij was om in eerste instantie onze ervaren professionals de mogelijkheid te bieden zich te kunnen ontwikkelen in de richting van Intensief Beheer. Dukers & Baelemans heeft vervolgens de expertise van FOI ingeschakeld. Samen hebben de twee financieel opleiders een opleidingsprogramma ontwikkeld dat aansluit bij de ontwikkelgedachte van Welten.

Synergie

Welten helpt financieel professionals en -dienstverleners om zich te ontwikkelen in een wereld waarin verandering het nieuwe normaal is geworden. Hiertoe brengen we financiële dienstverleners en professionals samen. Onze drijfveer is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de relevantie van de financiële dienstverlening. De behoefte die we zagen ontstaan op het gebied van Intensief Beheer is daar een mooi voorbeeld van. Dukers & Baelemans weet als specialist in het opleiden van financieel professionals snel te schakelen en zo in te spelen op een veranderende omgeving. Financieel professionals krijgen zo de kans om stappen te zetten die bij hen passen en goed zijn voor hun ontwikkeling. FOI, als opleidingsspecialist in het zakelijke financieringsdomein en op het gebied van Intensief Beheer, vulde de kennismodules in. Zij hebben op dit gebied veel content beschikbaar in de vorm van e-learnings, video’s en opleidingsdagen. Deze laatste bieden zij zowel online aan in virtual classrooms als fysieke opleidingsdagen. Gezamenlijk hebben wij – Welten, Dukers & Baelemans en FOI – onze krachten gebundeld in een opleidingsprogramma.

Opleidingsprogramma

De opleiding Intensief Beheer is specifiek bedoeld voor financieel adviseurs die te maken krijgen met toenemende risico’s bij zakelijke klanten. Ook voor adviseurs die de overstap willen maken naar een functie binnen het werkveld van Intensief Beheer, sluit deze opleiding aan bij hun ontwikkel- en leerbehoefte.

De opleiding wordt in een blended vorm gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale en fysieke interventies. De theorie rondom Intensief Beheer wordt aan de hand van diverse contentvormen en leeractiviteiten behandeld. Denk hierbij aan tekstuele uitleg, infographics, uitlegvideo’s, animaties, oefenopdrachten en -examens. Verdieping gebeurt in meerdere virtual classrooms, waarin wordt geoefend met de praktische toepassing aan de hand van praktijkvoorbeelden. De classrooms worden ondersteund door middel van opdrachten. Het laatste deel van de opleiding is een vaardigheden onderdeel. Hierin oefenen deelnemers met het aangaan van een gesprek met een ondernemer in zwaar weer. Dit wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren. Inmiddels hebben de eerste Interim Professionals de opleiding gevolgd en afgerond.

Toekomstvisie

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en financiële dienstverlening (sociaal bankieren), schat dat het aantal huishoudens met problematische schulden in 2021 in het best case scenario met 20% zal toenemen tot 644.000 huishoudens. In het slechtste scenario wordt zelfs rekening gehouden met een stijging van bijna 100%! We verwachten daarom dat de toegenomen vraag naar Intensief Beheer professionals nog wel even zal blijven.