Data

Data: het volledige plaatje

Er worden veel vergelijkingen gemaakt tussen data en andere waardevolle zaken. Waar Lucebert ooit rijmde dat alles van waarde weerloos is, moeten wij ervoor zorgen dat data nooit zomaar weerloos zal zijn. Data staat nooit op zichzelf. Door alle technologische ontwikkelingen, hebben we steeds meer data tot onze beschikking. Als we deze data analyseren, komen we tot steeds nauwkeurigere inzichten. Dat geldt ook voor data in de financiële sector. Maar, wat is data precies? Welke soorten zijn er te onderscheiden? En wat is het belang van data en data professionals binnen de financiële wereld? Je leest het in dit artikel.

Data professionals

Nu technologie het steeds beter toelaat om kennis en inzichten uit data te halen, wordt (terecht) groots ingezet op data. Er zijn tal van data analisten en data wetenschappers die respectievelijk inzichten en voorspellingen halen uit bergen gestructureerde en ongestructureerde data. Hier is een behoorlijke IT infrastructuur voor nodig. Data engineers zorgen ervoor dat de data zo makkelijk en goed mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Data custodians en data stewards hebben een focus op het veilig stellen van data, vanuit zowel een technische- als reglementaire of wettelijke invalshoek. Al deze rollen samen – data analisten, data wetenschappers, data engineers, data custodians en data stewards – hebben de belangrijke taak om waarde (inzicht, kennis) uit data te halen. Het veilig stellen én houden van deze data behoort ook tot de taak van deze data professionals. Daarin kan een spanningsveld ontstaan tussen rollen en verantwoordelijkheden. Dat is de reden dat elk specialisme voldoende vertegenwoordigd moet zijn binnen een organisatie. De juiste beslissingen nemen omtrent data kan alleen maar wanneer de invalshoeken vanuit IT én de business samenkomen.

CIA Triad

Professionals die werken in de information security, beheerders van gevoelige data en ook project managers die hiermee werkten, associëren de CIA wellicht niet meer in eerste instantie met de Amerikaanse inlichtingendienst. De CIA Triad is namelijk een belangrijk uitgangspunt om data te classificeren op basis van:

  • Confidentiality
  • Integrity
  • Availability

Deze classificatie komt mede tot stand door de business te betrekken bij het classificeren van de data. Zij weten als geen ander om welke data het gaat en welke impact een datalek, onterechte mutatie of onbeschikbaarheid van data tot gevolgen kan hebben. Dit is altijd een samenwerking van verschillende disciplines. Wetgeving en risicomanagement spelen een belangrijke rol bij het inschatten van de mogelijke gevaren.

Businesswaarde

Door de inzet van data analisten en data scientists wordt uit data veel inzicht vergaard. Niet elk inzicht brengt echter evenveel waarde met zich mee. De aanwezigheid van businesskennis in het datadomein is daarom van cruciaal belang. Zo zal een data analist die data gebruikt voor inzicht in kredietrisico’s en die kennis en ervaring heeft rondom kredieten, een beter begrip hebben van wat de data zegt, wat mogelijke signalen zijn en de vraag achter de vraag begrijpen. Dit zorgt voor een snellere interpretatie van vragen, minder gemiste kansen en een soepelere samenwerking tussen de afdelingen.

Omgekeerd is het opleiden van business medewerkers in het data- en IT-domein ook een belangrijke stap in het samenbrengen van deze werelden. Dat hoeft niet op detailniveau van queries op databases of kennis van statistische modellen, maar bekend zijn met wat data, metadata en opslag is wel van belang. Het zorgt voor wederzijds begrip en kan zelfs zorgen voor minder datavervuiling.

Het volledige plaatje over wat data is, waar het vandaan komt en wat het kan opleveren wordt pas duidelijk als je dit van zowel de IT- als de eindgebruikerskant bekijkt. Om als organisatie goed om te gaan met data – dat wil zeggen effectief gebruik maken van, maar ook op een veilige en wetmatige manier – is het dus van belang dat de business en IT elkaar goed begrijpen.

De werelden van business en IT dichter bij elkaar brengen is, samen met de continue ontwikkeling van de professional, dé focus van Welten Business IT. We leiden onze data professionals op in zowel business kennis als IT kennis. Onze junior data analisten certificeren zich niet alleen als Microsoft Data Analyst Associate, maar zij behalen aan de start van het traineeship ook hun Wft Basis. Vervolgens komt daar een verdiepingsslag op met cursussen op het gebied van verzekeren, bankieren en CDD. Welten besteedt daarnaast veel aandacht aan de IT infrastructuur en hoe deze de value chain van onze klanten faciliteert.

De brug tussen business en IT op gebied van data slaan we echter niet alleen met trainees. Welten begeleidt ook ervaren businessprofessionals in de overstap naar IT, met op maat gemaakte leertrajecten. Zo kunnen zij hun jarenlange ervaring op gebied van financieren of kredieten, combineren met kennis op het gebied van data analyse en visualisatie in Excel, PowerBI en SQL. Onze opdrachtgevers ondersteunen bij deze ontwikkeling, doen wij door tot het bijbrengen van IT-kennis bij hun businessprofessionals. Door het volledige plaatje te zien, van beide kanten, creëren we impact. Voor zowel onze opdrachtgevers, als hun en onze eindklanten.

Onze zusterorganisatie Dukers & Baelemans biedt incompany opleidingen aan op het gebied van data, datagebruik en databeveiliging. Onlangs schreef Business Consultant Mark Dukers een artikel over het belang van deze zaken aan de hand van het datalek bij de GGD. Je leest het artikel op de website van Dukers & Baelemans.