Oudere vrouw met armen over elkaar achter een laptop en voor een roze slash
  • Home /
  • Nieuws /
  • Transformatie van pensioenregelingen

Transformatie van pensioenregelingen

Het proces van het veranderen van pensioenregelingen onder de Wet toekomst pensioenen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen door de recent ingevoerde Wet toekomst pensioenen. Deze ontwikkeling raakt iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt. In dit artikel ontrafelen we de complexiteit van dit proces en belichten we de belangrijkste aspecten.

De belangrijke rol van diverse stakeholders

De herziening van pensioenregelingen betreft een breed scala aan belanghebbenden, waaronder: 

  • Werkgevers: Werkgevers spelen een cruciale rol in het proces, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van pensioenregelingen aan hun werknemers.
  • Werknemersvertegenwoordigers: Dit kunnen vakbonden, personeelsvertegenwoordigingen of ondernemingsraden zijn. Zij vertegenwoordigen de belangen van de werknemers en zijn betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregelingen.
  • Pensioenfondsen: Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de pensioenregelingen. Zij moeten ervoor zorgen dat de nieuwe regelingen voldoen aan de wettelijke eisen en dat de belangen van alle deelnemers worden behartigd. 

Essentiële tijdlijnen voor de implementatie

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Alle bestaande pensioenregelingen die nu nog niet voldoen, moeten voor 1 januari 2027 zijn vervangen door nieuwe regelingen die voldoen aan de nieuwe wet. 

  • Bij pensioenfondsen begint het met arbeidsvoorwaardelijk overleg, gevolgd door de implementatie van de nieuwe regeling.
  • Voor verzekeraars en PPI’s is de volgorde anders; eerst wordt een nieuw pensioenproduct ontwikkeld, daarna volgt het overleg.

Belang voor finance professionals

Het is cruciaal voor iedereen in de pensioensector, inclusief finance professionals, om goed geïnformeerd te blijven. Deze kennis stelt hen in staat beter te adviseren en strategische beslissingen te nemen. Wil jij bijdragen aan deze grote transitie? Bekijk de mogelijkheden voor jou binnen het vakgebied pensioenen.

Onze Vakgebieden