FinTech

FinTech

Innovatie in de financiële sector

In onze vorige artikelen hebben we je meegenomen in de wereld van blockchain. Blockchaintechnologie is een voorbeeld van hoe nieuwe innovatieve oplossingen de financiële sector verbeteren en bestaande structuren ontwrichten. De verzamelterm voor financiële dienstverlening die aan de hand van nieuwe technologieën de financiële sector probeert te verbeteren is Financial Technology, oftewel FinTech.

Old meets new

FinTech bestaat uit diverse applicaties, processen, producten en verdienmodellen binnen de financiële sector, meestal aangevuld met een vorm van financiële dienstverlening, om klanten een optimale klantreis te bieden. FinTech-oplossingen bestaan vaak uit een combinatie van dienstverlening van een traditionele bank of verzekeraar en een innovatieve web-based technologie. Door gebruik te maken van API’s (tools die communicatie tussen verschillende programma’s mogelijk maken) kunnen banken of verzekeraars deze innovatieve technologieën integreren in hun dienstverlening.

Flinke groei

Het aantal FinTech-organisaties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In juni 2018 waren er alleen in Nederland al 475 FinTech organisaties actief, een toename van 150 organisaties ten opzichte van 2017. Deze explosieve toename wordt niet door iedereen gewaardeerd. Waar de ene organisatie FinTech omarmt om haar dienstverlening te optimaliseren, ervaren andere partijen de opkomst van FinTech als een bedreiging. Er wordt niet voor niets gesproken over de disruptie die FinTech-organisaties mogelijk gaan veroorzaken in de financiële sector. Toch spoort de overheid traditionele spelers in de markt aan om vooral gebruik te maken van de open en creatieve blik van FinTech op de sector.

Vanaf januari 2018 is de PSD2 (Payment Services Directive) in werking getreden, die banken verplicht om FinTech-organisaties toegang te geven tot betaalgegevens als de klant dat wenst. Hierdoor krijgen deze bedrijven niet alleen inzicht in waardevolle data, maar ook ruimbaan om alternatieve dienstverlening aan te bieden in samenwerking met of zelfs in plaats van traditionele partijen.

Wat doet FinTech?

FinTech is een breed begrip. Er zijn inmiddels diverse domeinen ontstaan. Zo richten sommige organisaties zich op alternatieve manieren van financieringen, door gebruik te maken van crowdfunding of financieringen aan te bieden zonder tussenkomst van een bank. Andere organisaties focussen zich op de blockchaintechnologie of bieden dienstverlening aan die gebaseerd is op cryptovaluta. Challenger banks proberen te concurreren met traditionele banken door een andere klantreis te bieden, zoals een volledige online klantbediening. Om mensen in onderontwikkelde landen toegang te geven tot financiële producten, specialiseren sommige FinTech-organisaties zich in Financial Inclusion.

Daarnaast bestaan er organisaties die specifiek actief zijn in het verzekeringsdomein, de InsurTech-organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van data via elektronica om een persoonlijke verzekering aan te kunnen bieden. FinTech-initiatieven die zich richten op roboadvies ambiëren financiële dienstverlening mogelijk te maken zonder menselijke interventie. Weer anderen richten zich op innovatieve software ter ondersteuning van traditionele partijen, betaalverkeer of risicomanagement en informatiebeveiliging. Zo zijn er FinTech-organisaties die psychologische gegevens verzamelen om fraudeurs vroegtijdig te signaleren.

FinTech en Welten

De innovatieve aard van FinTech lijkt soms in schril contrast te staan met de huidige financiële sector. Hoewel veel oplossingen nog niet toegepast kunnen of mogen worden, krijgt iedere organisatie al te maken met FinTech. Zo zijn financieel specialisten van Welten betrokken bij het inrichten van chatbots en roboadvies voor opdrachtgevers. Verder heeft Welten bijgedragen aan de lancering van bijBouwe, een organisatie die hypotheken verstrekt zonder tussenkomst van een bank. Om goed zicht te houden op alle FinTech-ontwikkelingen in de markt, is Welten lid van Holland FinTech.

In het volgende artikel zullen we je meenemen in een aantal interessante FinTech-oplossingen die de financiële sector mogelijk al op korte termijn flink gaan veranderen.

Meer weten?

Luister hier naar een interessante Podcast van BNR over Fintech

Bekijk hier een webinar van NIBE-SVV