Personeel AFM
  • Home /
  • Nieuws /
  • Welten gaat hoog opgeleid personeel leveren aan AFM

Welten gaat hoog opgeleid personeel leveren aan AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zette onlangs een aanbesteding open voor de inhuur van extern hoogopgeleid personeel. Samen met HeadFirst, een organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren van vaste en flexibele arbeid, hebben we mee gedaan aan deze aanbesteding. We zijn trots om te kunnen melden dat HeadFirst een van de drie leveranciers is die deze aanbesteding heeft gewonnen. Zij mogen AFM de komende jaren voorzien van extern, hoog opgeleid personeel en daarvoor zullen ze onder andere gebruikmaken van de expertise van Welten.

De financiële markt is continu in beweging en onderhevig aan verandering. Ook AFM ziet haar rol veranderen. Hierdoor hebben zij behoefte aan specialistische kennis. Welten en Headfirst gaan AFM helpen bij deze vraag door het leveren van professionals binnen onder andere de vakgebieden Financiële dienstverlening, Legal, Compliance, Business analyse en Integriteit en Risicomanagement. De ingangsdatum van deze samenwerking is 22 juni 2021 met een duur van twee jaar met een optie tot verlenging. We hopen op korte termijn de eerste matches te realiseren.