Nieuwe opdachtgevers
  • Home /
  • Nieuws /
  • Welten verwelkomt 3 nieuwe opdrachtgevers

Welten verwelkomt 3 nieuwe opdrachtgevers

In de eerste maanden van 2021 heeft Welten drie nieuwe opdrachtgevers aangetrokken. En daar zijn we trots op! Inmiddels zijn bij deze nieuwe klanten de eerste collega’s gestart met hun opdracht. Graag informeren we je kort over deze nieuwe projecten.

SGR Voucherfonds

In februari is Welten met een aantal professionals gestart in het nieuw opgerichte SGR Voucherfonds. Vrijwel alle landen en reisbestemmingen hebben momenteel nog code oranje. Dat betekent dat het in veel gevallen niet mogelijk is om de verkregen vouchers met SGR-garantie te besteden aan een nieuwe reis. De afspraak is dat uiterlijk 1 jaar na uitgifte van de vouchers, de consument zijn of haar geld terugkrijgt. Om ervoor te zorgen dat de reisondernemingen hierdoor niet direct in liquiditeitsproblemen komen, kunnen aan deze reisorganisaties leningen verstrekt worden vanuit het SGR Voucherfonds. De reisorganisaties krijgen vervolgens een aantal jaren de tijd om deze lening terug te betalen.

Welten is vanaf de start bij het project betrokken geweest. Momenteel zijn er 6 medewerkers (waarvan 3 zzp’ers) actief. Voordat er leningen worden verstrekt, dienen de reisorganisaties die aanspraak kunnen maken op een lening vanuit het SGR Voucherfonds getoetst te worden. Deze toetsing voeren onze collega’s uit. Voor hen is dit ook een bijzonder project. Zij zetten hun kennis en vaardigheden ditmaal niet bij een bank in, maar bij een speciaal opgericht fonds. De verwachting is dat het project nog wel tot eind 2021 gaat duren.

Het is een bijzonder project waar we trots op zijn om deel van uit te maken. We hopen dat het mede bijdraagt aan het overeind houden van de reisbranche. Uiteraard hopen we dat we Covid en daaraan gerelateerde projecten, snel achter ons kunnen laten.

Bouwinvest

In februari zijn we ook gestart bij Bouwinvest. Bouwinvest belegt voor de lange termijn. Hun vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare en toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Doelstelling is om ervoor te zorgen dat tenminste 80% van het totaal belegd vermogen in 2021 bovengemiddeld presteert op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Welten draagt bij aan het analyseren van klanten en relaties. Er is 1 zzp’er gestart voor een langdurige opdracht bij deze organisatie. Uiteraard gaan we kijken of we in de loop van het jaar wellicht nog meer kunnen betekenen voor Bouwinvest.

Excellent Finance

In maart is de eerste Welten collega gestart met een opdracht bij Excellent Finance. Excellent Finance is financieel specialist voor particulieren en ondernemers. Zij hebben een groot netwerk van bankiers, (pensioen-)verzekeraars, advocaten, notarissen, taxateurs en juristen. Doelstelling van Excellent Finance is het geven van financiële rust aan haar klanten. Zij geloven dat dit de kwaliteit verbetert van gezondheid, relaties en prestaties. Een mooi doel dat aansluit bij de missie en visie van Welten. Onze Welten collega levert een cruciale bijdrage op de midoffice van Excellent Finance bij het offreren en accepteren van offertes.