Senior Professional | Werken bij Welten
  • Home /
  • Nieuws /
  • Bescherm financiële instellingen. Word Analist Sanctions!

Bescherm financiële instellingen. Word Analist Sanctions!

De functie Analist Sanctions is een belangrijke rol binnen de financiële sector, met name bij financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Het is de taak van een Analist Sanctions om te zorgen dat de instelling voldoet aan alle sanctieregelgevingen die zijn opgelegd door de overheid. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat de functie Analist Sanctions inhoudt, waarom deze rol zo belangrijk is en wat de vereisten zijn om deze rol succesvol te kunnen vervullen.

Wat is een Analist Sanctions?

Een Analist Sanctions is iemand die verantwoordelijk is voor het naleven van de sanctieregelgevingen die zijn opgelegd door de overheid. Deze regelgevingen zijn bedoeld om financiële instellingen te beschermen tegen witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit. Als Analist Sanctions is het de taak om ervoor te zorgen dat de instelling waarvoor je werkt geen zakendoet met personen of organisaties die op sanctielijsten staan. Dit is niet alleen belangrijk voor de integriteit van de instelling, maar ook om te voorkomen dat de instelling betrokken raakt bij illegale activiteiten.

Waarom is deze rol zo belangrijk?

De rol van Analist Sanctions is van cruciaal belang voor financiële instellingen, omdat het niet naleven van sanctieregelgevingen ernstige gevolgen kan hebben. Dit kan variëren van boetes en strafrechtelijke vervolging tot reputatieschade en verlies van klanten. Bovendien kunnen financiële instellingen die niet voldoen aan de sanctieregelgevingen op sanctielijsten terechtkomen, wat kan leiden tot beperkingen op hun activiteiten en het blokkeren van hun financiële transacties. Het is dus van groot belang dat instellingen ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle sanctieregelgevingen om ernstige gevolgen te voorkomen.

Wat zijn de vereisten voor deze rol?

Om een Analist Sanctions te worden zijn er bepaalde vereisten waaraan je moet voldoen. In de eerste plaats is het belangrijk om een sterke achtergrond te hebben in financiën en/of recht. Een diploma in één van deze vakgebieden is dan ook vaak vereist. Daarnaast is het belangrijk om kennis te hebben van de sanctieregelgevingen die van toepassing zijn op de instelling waarvoor je werkt. Deze regelgevingen kunnen per land en per instelling verschillen, dus het is belangrijk om te weten welke regelgevingen van toepassing zijn op jouw werkgever.

Een Analist Sanctions moet ook in staat zijn om complexe informatie te analyseren en te interpreteren. Dit omvat niet alleen het begrijpen van de sanctieregelgevingen, maar ook het analyseren van de gegevens van klanten en transacties om te bepalen of er mogelijke schendingen zijn. Dit vereist vaak vaardigheden op het gebied van data-analyse en risicobeoordeling.

Een Analist Sanctions heeft verschillende vaardigheden nodig om de functie succesvol te kunnen uitvoeren. Hieronder staan de belangrijkste vaardigheden:

  • Kennis van financiën en/of recht: Om sancties te begrijpen en de effecten ervan op financiële instellingen te evalueren, moet een Analist Sanctions een sterke achtergrond hebben in financiën en/of recht.
  • Analytisch denkvermogen: De Analist Sanctions moet in staat zijn om complexe informatie te analyseren en te interpreteren om mogelijke schendingen van de sanctieregelgevingen te identificeren. Dit vereist vaak vaardigheden op het gebied van data-analyse en risicobeoordeling.
  • Kennis van sanctieregelgevingen: De Analist Sanctions moet een grondige kennis hebben van de sanctieregelgevingen die van toepassing zijn op de instelling waarvoor hij of zij werkt, inclusief de specifieke regels die gelden voor verschillende landen en industrieën.
  • Communicatieve vaardigheden: De Analist Sanctions moet in staat zijn om effectief te communiceren met collega’s en andere belanghebbenden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Kritisch denken: De Analist Sanctions moet in staat zijn om snel en accuraat te denken om mogelijke schendingen te identificeren en effectieve oplossingen te vinden.
  • Aandacht voor detail: De Analist Sanctions moet nauwkeurig werken en oog hebben voor details om mogelijke schendingen van de sanctieregelgevingen te identificeren.
  • Teamwork: De Analist Sanctions moet in staat zijn om effectief samen te werken met collega’s en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de instelling voldoet aan alle sanctieregelgevingen.

Voor deze medior functie zijn er een aantal opleidingen nodig zoals WFT-basis,verschillende WWFT’s en diverse masterclasses als Transactie-analyse. Meer weten? Neem contact op met een van onze recruiters.
Benieuwd naar al onze vacatures in Compliance & Risk? Scroll dan verder ⬇️

Ontdek onze mogelijkheden in
Compliance & Risk