Carriereswitch afbeelding met Giuseppe, Chris en Michel

Succesvolle carrièreswitch naar de financiële sector voor langdurig werkzoekenden

Twee jaar geleden hebben UWV, De Kunners en Welten de handen ineengeslagen om langdurig werkzoekenden een kans te bieden om aan de slag te gaan in de financiële sector. Werkzoekenden die om allerlei redenen geen werk konden vinden en bereid zijn om te investeren in zichzelf.

Hoe werkt dat?

Via een selectieprocedure gevolgd door een interne opleiding bij Dukers & Baelemans zijn werkzoekenden opgeleid tot CDD-Analisten. Zo zijn dertig langdurig werkzoekenden aan een baan geholpen. Dit traject krijgt nu een structureel vervolg in een partnership tussen de drie partijen van een jaar met beschreven plichten en intenties om arbeidsparticipatie te bevorderen.

De kern van het initiatief zit hem in de bundeling van krachten en het geloof in mensen die zich op allerlei vlakken willen ontwikkelen. UWV zag de kans om mensen aan een baan te helpen en bood haar expertise aan. De Kunners zagen de mismatch tussen vraag en aanbod voor werkzoekenden en geloofden in het vormgeven van nieuwe carrièrepaden inclusief omscholing als antwoord op deze mismatch. En Welten helpt financiële professionals zich te ontwikkelen en heeft haar nek uitgestoken om deze groep op te leiden in het vakgebied, intensieve hulp te bieden bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en een baangarantie te geven.

Waarom is dit voor het UWV van belang?

“Een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt is dat mensen zich voldoende blijven ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Door de brug te slaan tussen ontwikkelen en de arbeidsmarkt kunnen mensen weer productief zijn en duurzaam inzetbaar blijven”, zegt Tof Thissen, algemeen directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. “Dat betekent samenwerken tussen partijen die mensen perspectief kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Daar is dit initiatief een goed voorbeeld van.”

 Chris Baelemans, CEO van (financieel) opleidings- en detacheringsbedrijf Welten vult aan: “Een prachtige samenwerking die inmiddels heeft geresulteerd in de plaatsing van meer dan 100 mensen, veelal bij banken. Mooi dat het een structureel vervolg krijgt.”

Maandelijks krijgen tientallen werkzoekenden door deze samenwerking de kans om zichzelf te ontwikkelen en weer betekenisvol te zijn voor de maatschappij. Switchen van carrière moet ook veel makkelijker worden. “Daarom selecteren we op energie en motivatie en niet op een cv”, geeft Giuseppe Canu van De Kunners aan. Werkzoekenden worden nu in staat gesteld om hun competenties te laten zien in de financiële sector, iets wat zij kortgeleden nog niet voor mogelijk hielden.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met Michel Pot (m.pot@welten.eu) of Giuseppe Canu (canu@dekunners.nl) of bekijk deze pagina voor meer informatie.

Op de foto Chris Baelemans,  Giuseppe Canu, Michel Pot. Online: Tof Thissen, Ruben Ham, Michel Aangenendt en Ludo Achereekte.

Gerelateerde artikelen