• Home /
  • Nieuws /
  • De impact van de Wet toekomst pensioenen op gepensioneerden 

De impact van de Wet toekomst pensioenen op gepensioneerden

Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat momenteel een aantal belangrijke veranderingen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2023 in werking is getreden, heeft gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt, inclusief mensen die al met pensioen zijn. Maar wat betekent dit precies voor gepensioneerden? Laten we dat eens nader bekijken. 

Veranderingen in pensioenregelingen 

Als jouw pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds, hangt het af van de keuze van sociale partners en vervolgens het besluit van het pensioenfonds of de veranderingen ook voor u gelden. Als er voor omzetten van de pensioenregeling wordt gekozen, dan zullen ook de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten ingebracht worden in de nieuwe pensioenregeling. Om dat te kunnen doen moeten de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten omgerekend worden naar ‘persoonlijke pensioenvermogens’. 

Als je pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling, verandert er in de meeste gevallen niets met je ingegane pensioen. 

Persoonlijke pensioensvermogens

Een belangrijk aspect van de nieuwe wet is de introductie van persoonlijke pensioenvermogens. Dit betekent dat de hoogte van je pensioen meer afhankelijk wordt van je eigen inleg. Hierdoor krijgen mensen meer inzicht in hun pensioenopbouw en kunnen ze hun financiele situatie beter plannen voor de toekomst. 

De Wet toekomst pensioenen introduceert een aantal belangrijke veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Hoewel sommige van deze veranderingen mogelijk geen directe invloed hebben op mensen die al met pensioen zijn, is het toch belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven van deze ontwikkelingen. Door te begrijpen hoe deze veranderingen werken, kunnen gepensioneerden beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun financiële toekomst.